מטרות התכנית העסקית

הגדרת מטרות התכנית העסקית:
לפני תחילת כתיבתה של תכנית עסקית, אנו חייבים להגדיר מהן מטרותיה, להלן חלק מהמטרות:
* תכנית לצורך מימון.
* תכנית לצורך הכנסת שותף עסקי.
* תכנית להכנסת שותף פיננסי.
* תכנית למיזם עסקי עתידי.
* מסמך פנימי, המיועד למנהלי החברה.

דילוג לתוכן